6 tips voor gebruik & onderhoud

Enkele tips voor het maken van de perfecte filtersigaret en het onderhoud van je Mascotte Hulzenstopper:

  • Gebruik speciale hulzentabak, deze is droger en fijner en belast het mechanisme niet.
  • Vul het achterste hulzengedeelte, tegen de filter aan, met kruimtabak. Dit voegt beter.
  • Gebruik NOOIT shag uit de buil; deze is voor het draaien van sjekkies met de hand!
  • Maak de hulzenstopper na gebruik goed schoon zodat er geen tabaksresten achterblijven.
  • Gebruik maximaal 1 gram tabak.
  • Laat de tabak goed drogen en verwijder grove stukken.

Vragen en antwoorden over kwaliteit en garantie

Hoe werkt de garantie op de hulzenstopper precies?

Mascotte garandeert de hoge kwaliteit van haar hulzenstoppers die ontwikkeld zijn op basis van jarenlange ervaring met filterhulzen. Als u opmerkingen heeft over de kwaliteit dan vernemen wij dit graag van u. Mocht binnen 6 maanden na aankoop, bij normaal gebruik, een defect optreden, dan ruilt Mascotte de hulzenstopper kosteloos voor u om. Wij sturen een nieuwe Mascotte Hulzenstopper naar het door u opgegeven adres.

Hoe kan ik een garantieverzoek indienen?

Om voor deze garantieregeling in aanmerking te komen kunt u het online garantieformulier invullen. Of, als u dat liever wilt, stuurt u de aankoop-bon samen met het [PDF] invulformulier (121kb) op naar:

Mascotte International

Postbus 535
5600 AM EINDHOVEN

Wat doe ik met mijn defecte hulzenstopper?

Bewaar uw defecte hulzenstopper totdat uw aanvraag is behandeld; Mascotte kan het betreffende apparaatje bij u opvragen ten behoeve van kwaliteitsonderzoek en/of als bewijsstuk.

Hoe lang duurt het voordat mijn verzoek verwerkt is?

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 5 werkdagen af te handelen. Dat lukt alleen als alle benodigde gegevens in ons bezit zijn.

Kwaliteit en garantie hulzenstoppers

Als binnen 6 maanden na aankoop (bij normaal gebruik) een defect mocht optreden, ruilt Mascotte de hulzenstopper kosteloos voor u om.

Naar het garantieformulier

Vragen en antwoorden over het ontbinden van de overeenkomst

Hoe kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht?

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door de u aangewezen en aan Mascotte bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Mascotte retourneren, conform de door Mascotte verstrekte redelijke en duidelijke instructies

Wat zijn de kosten in geval van herroeping?

Indien u gebruik wil maken van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Mascotte dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Hoe kan ik een herroepingsverzoek indienen?

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken kunt u het online herroepingsformulier invullen.

Hoe lang duurt het voordat mijn verzoek verwerkt is?

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 5 werkdagen af te handelen. Dat lukt alleen als alle benodigde gegevens in ons bezit zijn.

Ontbinden van de overeenkomst

Als u binnen 14 dagen na aankoop van producten uw overeenkomst met Mascotte wenst te ontbinden dan is dat natuurlijk geen probleem

Naar het herroepingformulier